طریقه استفاده از قالب : دوچرخه

نصب قالب اصلی وبلاگ :

1. وارد سایت بلاگفا شده .
2. به قسمت ویرایش قالب رفته .
3. کدهای زیر را کپی کرده و جایگزین کدهای بلاگفا کنید .

نصب قالب آرشیو وبلاگ :

1. به قسمت ویرایش قالب آرشیو رفته .
2. کدهای زیر را کپی کرده و جایگزین کدهای بلاگفا کنید .